گردونه ی امید محمدی شرکت مشاوره مهندسی عصر کیفیت سازان آینده
امید محمدی (تبلیغ)

خدمات مشاوره ایزو

1- ارائه خدمات آموزشي در زمينه مهندسي صنايع ، سيستمهاي مديريت کيفيت ، سيستمهاي مهندسي صنايع و برگزاري کارگاههاي آموزشي مرتبط 2- ارائه خدمات مشاوره مهندسی کيفيت و استانداردهاي مديريتي نظير SO9001,ISO14001,ISO45001,ISO/TS و نظاير آنها 3- ممیزی و ثبت و صدور گواهينامه هاي استانداردها به عنوان بیشتر ..
امید محمدی (پست)

پياده سازی استانداردها

جهت پياده سازي استانداردها و اخذ گواهينامه هاي بين المللي استاندارد و آموزشی با ما تماس حاصل فرماييد. بیشتر ..

 |